2014-2015 ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR