31.10.2014 Tarihinde Yapılan Temel Eğitim Sınav Sonuçları