6552 Sayılı Kanun Uygulamasına Yönelik Hukuk Müşavirliğinin ve eki Maliye Bakanlığının yazısı