Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi Uygulamada