Eksik ve Fazla Kitapların 29 Eylül 2017 Tarihine Kadar Bildirilmesi