Etkileşimli Tahta Muayene Kabullerinde Tereddüte Düşülen Hususlar