Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar ile Bozkurt Spor Lisesine Atama Duyurusu