Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesinin Görsel Sanatlar alanı ve Bozkurt Spor Lisenin Beden Eğitimi alanında Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar