DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler İle İlgili Duyuru

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru başlıklı 18/2.maddesi kapsamında müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınmış, İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2’de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve değerlendirme sonuçları duyurulmuştur. 30 Eylül -3 Ekim Tarihleri arasında değerlendirme sonuçlarına itiraz dilekçeleri  alınmış ve İl Değerlendirme komisyonu tarafından itirazlar karara bağlanarak mülakata çağırılacak adaylara ilişkin kesin  liste oluşturulmuştur.

 İlimizdeki 304  münhal eğitim kurumu müdürlüğü için boş kadroların 3 katı olan 912  kişi ve 2011 müdürlük seçme sınavını kazanmış ve atanamamış 74 kişi  mülakata çağırılacak olup, aday listesi kesinleşmiştir. Sözlü Sınav Ek-2 Değerlendirme Sonuç ve 2011 sınavına  göre  karışık olup, alfabetik liste şeklinde , listede belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüz 7.Kat Toplantı Salonunda Saat 08.30’da sözlü sınava alınacaktır. Sözlü Sınav ile ilgili Yönetmeliğin 20. Maddesi kapsamında değerlendirme yapılacaktır.

 Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kültür,

yönlerinden değerlendirilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

İlgililere ilanen duyurulur..

 

1- Ek-2 Değerlendirme Sonuçlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Kesin Aday Listesi için tıklayınız

 

2- 2011 Sınavına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Kesin Aday Listesi için tıklayınız

 

3- Mülakat Listesi için tıklayınız.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174/1 Merkezefendi/Denizli - 0 258 234 20 00 21 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.