KULLANILMIŞ DERS KİTABI DEFTER VE KAĞITLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI