DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli Eğitimde 2017 Yılı Değerlendirilirken Mesleki Eğitim Eylem Planı Açıklandı

Denizli Eğitimde 2017 Yılı Değerlendirilirken Mesleki Eğitim Eylem Planı Açıklandı

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensupları ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

 

2017 Yılı Denizli Eğitiminin Değerlendirmesini yapan Müdür Oğuz “Okul Öncesi 5 yaş grubunda 2015-2016 eğitim öğretim yılı bakanlık verilerine görev %98.66 oranla Türkiye Üçüncüsü, Ege Bölgesinde birinci sıradayız.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Öncesinde % 82.4, İlkokulda % 96, Ortaokulda %109.4, Ortaöğretimde %88.3, Genel Ortaöğretimde % 43,1 ve Mesleki Ortaöğretimde % 45,2 okullaşma oranlarımız var.

 

Hedefimiz Tüm Okullarımızın Tekli Öğretime Geçmesi

 

İlimizde 41 ilköğretim okulunda ikili eğitim yapılmakta iken 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1.dönemde 9 okulumuzda normal eğitime geçilmiştir. İkinci dönemde 7 okulumuz normal eğitime geçerek, 25 okulumuz kalmış olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle 10 okulumuz normal eğitime geçti. İkili eğitimde olan 15 okulumuzu da tekli eğitime geçirme çalışmaları devam etmektedir.

 

Öğretmenlerimizin Mesleki Gelişimine Önem Veriyoruz

 

Pamukkale Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında 17 farklı alanda öğretmenlerimize mesleki gelişimleri, bilgi ve becerilerini artırmak amaçlı seminer ve konferanslar düzenleniyor.

 

Yenilenen Müfredat Tüm Öğretmenlerimize Anlatıldı

 

Bakanlığımız tarafından yenilenen müfredat programları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulanacaktır. Toplamda 51 dersin müfredatı yenilendi. Yenilenen müfredatlar, formatör öğretmenler vasıtası ile ilimiz genelinde ilgili alan öğretmenlerine anlatıldı. Yıl içerisinde velilerimize de bu konuda bilgilendirmeler yapacağız.

 

Bakanlığımızca 2005 yıllarında başlayan değişim 2016 yılında daha da ivme kazandı. Bugün yapılan çalışmaların temelleri o zamanlara dayanıyor. Ders kitapları MEB bünyesinde görevli öğretmenlerce yazılıyor. İlimizde de 9 derse ait 18 ders kitabı yazılıyor.

 

Öğrencilerimizin Ücretsiz Ders Kitapları Ders Zili Çaldığında Sıralarındaydı

 

14 yıldır öğrencilerimiz okula başladıkları gün, sıranın üzerinde kitapları hazır ediliyor. Bu yıl ilimizde 2.169.465 adet kitabın dağıtımı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 5 Kitap Dağıtım Noktası tarafından tüm ilçelerimize yapılmıştır.

 

16.279 Öğrencimizi Taşımalı Eğitim Kapsamında Taşıyoruz

 

2017-2018 eğitim öğretim yılında; 7.560 İlkokul-Ortaokul Öğrencisi, 7.167 Ortaöğretim Öğrencisi, 1.529 Özel Eğitim Öğrencisi olmak üzere 983 yerleşim biriminden 369 Taşıma Merkezi Okullarımıza 1.252 araç ile 16.279 öğrenci taşınmaktadır.

 

14.727 öğrencinin de devlet tarafından Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.

 

76 Öğrencimize Evde Eğitim Hizmeti Veriyoruz

Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek tek bir ferdi yoktur” sözüyle yola çıkarak; çeşitli rahatsızlıklarından dolayı okula devam edemeyen 76 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanmaktadır. Hastanede çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören ve okula gidemeyen

112 öğrencimiz Hastanede Yatarak Eğitim Hizmetinden yararlanmaktadır.

Özel Eğitim Alanında İddialıyız

Özel eğitim alanında eğitim veren 22 kurumumuz vardır.

 

PROJELERİMİZ;

 

Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (Debip)

 

 Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul;   ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğrencilerin sosyal yeterliliklerini, bilişsel yeterliliklerini, akademik başarılarını, arttırmak; olumlu davranış değişimlerini sağlamak, mesleki farkındalıklarını arttırmak ve istedikleri alanda eğitim almalarını sağlayacak yetenekleri kazandırmak; çevrenin farkına varmalarını sağlamak ve bunu kazanıma dönüştürmek; bireysel yeterliliklerinin, gizil güçlerinin, özel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla 2008 hayata geçirdiği projesidir. 2015-2016 güncellemesi olan “ Başarı bir yolculuktur! “ sloganıyla güncellenerek devam etmektedir. 

 

Edep (Eğitimde Değerler Eğitimi Programı)

 

Milli ve manevi değerlere sahip, sorumluluk ve inisiyatif alabilen, yenilikçi ve gelişime açık nesil yetiştirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan EDEP(Eğitimde Değerler Eğitimi Programı); 2016-2017 eğitim öğretim yılında okullarda “saygı, vatanseverlik, demokrasi, sorumluluk, sabır, adalet, çalışkanlık ve empati” temaları altında işlenmiştir.

 

Denizli Türkülerini Söylüyor

 

Denizli Türkülerinin tanıtımını yapmak, öğrencilerin kültürlerini tanımalarını sağlamak, Öğretmen, veli ve öğrencilerde farkındalık yaratmak ve ortak bir kültür algısı oluşturmak için ilimizde yürütülmeye başlayan “Denizli Türkülerini Söylüyor” projesi, tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından beri uygulanmakta olan bir projedir.

 

Kardeş Okul Projesi

 

Kardeşlik duygusunu en anlamlı biçimde yaşamak, yaşatmak ve yüceltmek. Öğrencilerin sosyal projelerde yer almasını sağlamak suretiyle onlara aidiyet duygusu ve görev bilinci kazandırmak. Her türlü bilgi, deneyim ve donanımını paylaşmalarını sağlamak.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı ve okullarımız arası kaynaşmayı arttırmaya yönelik proje olan Kardeş Okul Projesi ile ilimizde bulunan okulların; öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve okul idarecileri arasında etkileşim ortamını kurmaya yönelik geliştirilen projeyle okulların özellikle, sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle bir araya gelmeleri, birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi canlandırmaları gibi etkinlikler düzenlendi. Ortak bir tema üzerinde yoğunlaşmış kardeş okulların her türlü, bilgi, deneyim ve donanımını ortak bir sinerji yaratacak biçimde paylaşımlarda bulunmaları sağlandı.

 

Sürdürülebilir Yaşam Yolunda Anaokulları

 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Sürdürülebilir Yaşam Yolunda Anaokulları” adlı proje ile GEKA’dan teknik destek almaya hak kazanmıştır. GEKA Teknik Destek kapsamında Okul öncesi eğitim kurumları müdürlerinin aldığı bu eğitimle, okullarının mevcut durumları analiz edilerek, sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirme yapıldı, okullarındaki çevre bilinci oluşturmaya yönelik uygulamalar irdelenerek nasıl daha sürdürülebilir bir kurum oluşturabilecekleri üzerine bilgilendirmeler ve fikir alışverişleri yapıldı.  

 

Şehrim Denizli Projesi

 

Projenin amacı; çocuklarımızın, küçük yaştan itibaren kendi ilçelerini ve illerini daha iyi tanımalarını, ilimize ait tarihi, turistik, sosyal ve kültürel değerleri öğrenerek büyümelerini,  Denizlimizin;  millî ve manevi değerlerini okullarında da öğrenmelerini sağlamak, aynı zamanda bu içeriği kitap ve sesli kitap olarak ortaya koyarak temel eğitim düzeyindeki genel ve dezavantajlı gurupların  bu serideki kitaplara erişimini sağlamak.

 

“Şehrim Denizli Projesi ”kapsamında 8-10 yaş öğrencileri için on dokuz ilçe on dokuz hikâye ile tanıtılacaktır. Tanıtımda şehrimizin sembolü olan horozla şehrimiz diyar diyar gezilip yeniden keşfedilecektir. Ayrıca kitaplar sesli kitap olarak da hazırlanacaktır.

 

 

56.211 Öğrencimize Destekleme ve Yetiştirme Kursu

 

2016-2017 eğitim öğretim yılında  55.292 öğrencimize 2410 öğretmenimiz ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursu verildi.

 

2017-2018 eğitim öğretim yılında 1.dönemde  56.211 öğrencimize 3313 öğretmenimiz tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilmektedir. 

 

 Bunlar ilimizde ve ülkemizde eğitimin geldiği son noktanın en iyi örnekleridir.

 

Okullar Hayat Olsun Projesi

 

İl geneli 282 okulumuzda proje devam ediyor.

 

Bağımlılıkla Mücadele

 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti İle Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol gereği il geneli 275 rehber öğretmen eğitim aldı ve okullarında:

 

 

1-TÜTÜN BAĞIMLILIĞI,

2-ALKOL BAĞIMLILIĞI

3-MADDE BAĞIMLILIĞI

4-TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

5-SAĞLIKLI YAŞAM

 

Konularında eğitimler verilmiş olup; 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılında 107.199 öğrenci ve veliye ulaşılmıştır.

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında da tüm öğrenci ve velilerimiz eğitimden geçirilmiştir.

 

Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarında Büyük Başarı

 

 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak son yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda; Denizli’de Hayat Boyu Öğrenmeye katılım anlamında ciddi bir bilincin oluştuğu görülmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 2017-1 (ilk 6 aylık) İzleme ve Değerlendirme Raporuna göre İlimizde Halk Eğitim Merkezlerinde kurslara katılan kursiyer sayısının İl Nüfusumuza göre oranladıklarında 14,17 oranında katılımın olduğu görülmektedir. İlimiz 14.17% katılım oranıyla Türkiye 2. olmuştur. 2017-1 döneminde 142.499 kursiyere ulaşan Denizli Hayat Boyu Öğrenmeye katılımda önemli bir başarıya imza atmıştır. Bununla beraber sertifika alan kursiyerlerimizin toplam kursiyer sayımıza oranlandığında Denizli 88% ile 1. sırada yer almış ve İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirleri geride bırakmıştır. Sayısal verilerden de anlaşıldığı üzere Denizli halkının halk eğitimi merkezlerinde yetişkin eğitimi ve kişisel gelişime yönelik kurslara ne kadar önem verdiği yukarıdaki rakamlardan da anlaşılmaktadır. Gerek meslek edindirme kursları olsun gerekse kişisel gelişim kursları yönünden halkımızın gereksinimlerine göre her türlü kurslarımız açılmaya devam edilecektir. Denizli ili olarak Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımımızla eğitim adına yapılan tüm faaliyetlerle her ferde, her aileye, her haneye ve her kesime ulaşma çabasındayız.

 

 

Z (Zenginleştirilmiş) Kütüphaneler

 

Okullar Hayat Olsun projesi içerisinde olan bir çalışma kapsamında, kitap ve bilgisayar gibi araçların aynı alanda öğrenci ve velilerin ilgisini çekebilecek ferah alanlar oluşturmayı amaçlıyor.

Her ilçemizde en az bir Z Kütüphane olması için çalışmalar yürütülüyor.

 

İl genelinde 53 okulumuzda Z Kütüphane kurulmuş olup, öğrencilerimize ve halkımıza hizmet vermektedir.

 

 

Din Öğretiminde;

 

İlimizde 24 (17 Bağımsız, 7 ÇPL) Anadolu İmam Hatip Lisesinde 5466 öğrenci, 27 İmam Hatip Ortaokulunda 6855 öğrenci olmak üzere toplam 51 okulda; 12.321 öğrenci, 678 öğretmen, 711 derslik,  17 pansiyonda 1446 öğrenci barınmaktadır. Derslik başına düşen 18 öğrenci sayısı ile eğitim-öğretim devam ediyor.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri

 

1-Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 31

2-Çok Programlı Anadolu Lisesi: 19

3- Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) : 5

İlimizde mesleki eğitim veren okul kurum sayısı toplamı 55 olup, toplam 19.509 (kalfa, çırak, usta öğrenci dahil ) öğrencimiz vardır.

                       

2016-2017 yılında Mesleki Eğitim Merkezleri (Eski Adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi) zorunlu eğitim kapsamına alındı. Bununla birlikte TEOG yerleştirmelerinde tercih içerisine alındı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 601 çırak öğrenci TEOG’ la Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezine kayıt oldu.

 

Hedefimiz Tüm Okullarımızın Beyaz Bayrak Alması

 

2006 yılından bugüne devam eden BEYAZ BAYRAK projesi kapsamında okullarımız gerekli koşulları yerine getirip Beyaz Bayrak almaya hak kazanıyorlar ve standartlarını yükselterek bayraklarını da koruyorlar. İl geneli 381 okulumuz Beyaz Bayrak sahibidir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklaşa yürütülen Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında 58 okulumuz vardır. Diğer okullarımızda proje standartları için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da okullarımızdan alınan Beyaz Bayrak başvurusu (102 adet) ve Beslenme Dostu başvurusu (75 adet) olup, başvuruların değerlendirilmesine devam edilmektedir.

 

Özel Öğretim Çalışmalarında;

 

İlimizde Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin sayısı 24’dür. Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 3881 öğrenci eğitim görmektedir. Engelli Bireyler İçin Denizli ili tüm ilçeler 2016 Eylül sonu 52.757.233 TL ödeme yapılmıştır.

 

2017 MEB İstatistik verilerine göre ilimize bağlı Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sayısı 47, Motorlu Taşıt Sürücü Kursularından sürücü belgesi alan kişi sayısı 32119’dır.

 

Özel Ulaştırma Hizmetleri - Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu (SRC) :5 adet

Özel İş Makinaları Sürücü Eğitimi Kursu: 2 adet

 

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliğinin değişmesi ile Bakanlığımız tarafından yeni sınav sistemi getirilmiş olup sınav sistemini en iyi uygulayan il Denizli olmuştur.

 

Özel okullarda Eğitim Öğretim Desteğinde;

2014-2015 eğitim öğretim yılında 1.816,

2015-2016 eğitim öğretim yılında 2189,

2016-2017 eğitim öğretim yılında 909,

2017-2018 eğitim öğretim yılında 942 öğrenci başvuru yapmış ve teşvikten yararlandırılmıştır.

 

İlimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında açılan 20 yeni özel okulla birlikte özel okul sayısı 114 olmuştur.

 

İlimizde 79 Adet Ortaöğretim, 15 Adet Yükseköğrenim olmak üzere toplam 94 Özel Yurt, 3 pansiyon faaliyet göstermektedir. Yurtların genel denetimleri yapılmış ayrıca İtfaiye yönetmeliğine göre de Denizli İtfaiye Daire Başkanlığınca denetimleri yapılmış eksiklikler tamamlattırılmaya başlamıştır.

 

Hayırsever Protokolleri

 

2014’ te 13 hayırsever protokolü toplam 29.250.000 TL ‘lik

2015’ te 30 hayırsever protokolü toplam 11.650.000 TL’ lik,

2016’da 46 hayırsever protokolü toplam 28.400.000 TL’lik

2017’de şuana kadar 11 hayırsever protokolü toplam 7.450.000 TL’lik  ile protokol imzalanmıştır.

 

2017 Yılı İlimiz Temel Eğitim Yatırım Programına alınan 28 okul bulunmakta olup;  Devam eden Okul sayısı  8, Yapımına başlanacak olan   okul sayısı 19 ‘ dur. Bu okullardan Hayırsever katkısıyla yapılan okul sayısı 22’dir.           

           

2017 Yılı Devlet Yatırım Programına alınan ve yapımına başlanacak olan  4 Okul bulunmakta olup; 2 Mesleki Eğitim, 1 Ortaöğretim, 1 spor salonu,  bulunmakta olup; Yapımına devam eden Mesleki Eğitim 1, Din Öğretim 2, Ortaöğretim 1, Halk Eğitim Merkezi sayısı 1’dir.

 

İlimizde Hayırsever katkılarıyla yaptırılması planlanan okullar için 2017 yılında 14 Hayırseverlerimizle Protokol imzalanmıştır. 2016 Yılında 46 Hayırseverimizle Protokol imzalanarak katkı sağlanmıştır.

 

Ehliyette E-Sınav Büyük İlgi Görüyor

 

Milli Eğitim Bakanlığının Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavlarını (MTSS) elektronik ortama taşınması ile ilimizde de ilk defa 6 Mart 2017 tarihinde uygulanmaya başlayan e-sınav sistemi adaylar tarafından büyük ilgi gördü.

 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kurulan salonda; e-sınav sistemi ile haftada 29 oturumun yapılmaktadır. e-sınav merkezinde bir oturumda 20 aday online olarak sınava giriyor. Sınav bitimi online olarak sonucu alan adaylar vakit kaybetmeden direksiyon eğitimine geçebilmekteler. İlimizde e-sınav sistemine geçtiğimizden bugüne yaklaşık 20.000 civarında aday e-sınav sistemi ile sınava girdi.

 

Okullarımızda Alınan Güvenlik Önlemleri

 

Okullarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğine azami derecede önem verilmekte, herhangi bir üzücü olayın yaşanmaması için tüm önlemler alınmaktadır.

 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 14.355 öğretmenimizle 187.658 öğrencimize eğitim öğretim hizmeti vermekteyiz.

 

2023 hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

 

Basın toplantısının ikinci bölümünde 2018 yılı Mesleki Eğitim  Eylem Planı’nı anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 2018 yılının Mesleki Eğitimde Gelişim ve Değişim Yılı olacağı vurgusunu yaparken, mesleki eğitim çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

 

 

Denizli Mesleki Eğitim Okul Sayıları (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı)

 

31 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde

5 Mesleki Eğitim Merkezinde

19 Çok Programlı Anadolu Lisesi

 12-01-2018

12-01-2018

12-01-2018

12-01-2018

12-01-2018

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

EYLEM PLANI

 

Ocak (2018) Ayı içerisinde Yapılacak Çalışmalar

 

2018 Yılı Mesleki Eğitim Gelişim, Değişim ve Tanıtım Toplantısı

Hedef Kitle

Ortaokul Öğrencileri ve Velileri, Okul ve Sektör Temsilcileri,Yazılı ve Görsel Basın

 

Okul-Sektör İşbirliği Protokolleri

Hedef Kitle

Okul Müdürlükleri ve Sektör Temsilcileri

 

Meslek Liselerimizi Ortaokullar ile eşleştirme

Hedef Kitle

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile meslek lisesi öğrencileri

 

İlimizde mesleki eğitim ile ilgili yönlendirme çalışmaları, yapılan eylem planı çerçevesinde yürütülmekte olup, bu bağlamda her meslek lisesine 3 ortaokul eşleştirme yapılarak, bu okullarımızda tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.

 

Öğretmen Veli İşbirliği  Anne Baba Eğitimleri

Hedef Kitle

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile meslek lisesi öğrencileri

 

Meslek Liselerinin Sektör Ziyaretleri

Hedef Kitle

Tüm Sanayi ve Esnaf kuruluşları

 

Okul Tanıtım Gezileri

Hedef Kitle

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencileri

 

Kariyer günleri

Alanında Kariyer Yapmış Mezunların Öğrencilerle Buluşturulması

Hedef Kitle

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencileri ile Meslek Lisesi Öğrencileri ve Velileri

 

Eğitim Öğretim Yılı Boyunca Yapılacak Çalışmalar

 

Ortaokullarda çalışan Rehber öğretmenler, Müdür ve Müdür Yardımcılarına bilgilendirme Toplantısı

 

Mezunların Yerleştiği Okulların Takibi

Hedef Kitle

Meslek Lisesi Öğrencileri

 

Yazılı ve Görsel Basında Tanıtım çalışmaları

Hedef Kitle

8. ve 9. Sınıf öğrencileri ve Velileri

 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimize ait Afiş, Broşür, Kitapcık vb. Dağıtılması

Hedef Kitle

Ortaokul 8. sınıf Öğrencileri ile Meslek

Lisesi Öğrencileri ve Velileri

 

 Denizli Eğitimine Desteklerinden Dolayı Gazeteciler Cemiyetine Palket

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, basın toplantısın sonunda basın mensuplarımızın ve Denizli Gazeteciler Cemiyetinin; Denizli Eğitimine bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı’ya plaket verdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174/1 Merkezefendi/Denizli - 0 258 234 20 00 //// 0 258 234 21 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.