DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ TANITIMI

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ TANITIMI

 

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim iş birliği Protokolü'nün tanıtımı Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan ortak basın açıklamasıyla gerçekleştirildi.

 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici açıklamasında "Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi amacına yönelik protokol 01.06.2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.

 

Bu kapsamda ortaöğretim kurumu tercihi yapacak öğrenci ve velilerimizin tarım alanına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve yapılan iş birliğinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile protokol kapsamında çalışmalar gerçekleştireceğiz.

 

Milli Eğitim Bakanlığımızca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik eğitime ilişkin ana temalardan birisi "Tarım ve İklim Değişikliği" olarak belirlendi.

 

Ülkemizdeki 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla eğitim veren meslek liselerinin arasında yer alan İlimiz Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Tarım Alanı Bölümü eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunduğumuz dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek; diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirmek için yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

 

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar açıklamasında "Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.

 

Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz.

                                                                                                                             

Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır." dedi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığında imzalanan işbirliği protokolü ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamaktadır. Protokol kapsamında;

 

? Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek

 

? Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak

 

? Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak,

 

? Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek

 

? Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak

 

? Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak

 

? Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak

 

? Alana uygun donatım yapılacak

 

? Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak

 

? Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak

 

? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak

 

? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak

 

? Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek

 

? Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek

 

? Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak

 

? Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak

 

? Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları olarak bu iş birliğine ilişkin görev ve sorumluluklarımızı en üst düzeyde yerine getireceğimizi ve her fırsatta iş birliğimize ilişkin çalışmaları eş güdümle yürüteceğimizi beyan ediyoruz.

 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174/1 Merkezefendi/Denizli - 0 258 234 20 00 //// 0 258 234 21 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.